DISCLAIMER

Josien van der Stelt-Boekhoven
RELOCATIONWORKX – Coaching, Sparring, Support
Römerstraße 37
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
Duitsland

Contact:
E-Mail: info@relocationworkx.de

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Relocationworkx is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Relocationworkx.

Relocationworkx streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Relocationworkx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.relocationworkx.de op deze pagina.

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Frau Winkelmann – Nadine Winkelmann (https://www.businessfotografie-frau-winkelmann.com/)
Website ontwerp door Christine Buthut Grafik Design (https://christinebuthut.de/)

Laatste update: 20.03.2019